DIAGNÒSTIC DE CÀNCER DE PELL

  Sol·licitar consulta mèdica

  Omple aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu per assessorar-te

  A principis del mes de gener de 2008, vam iniciar una nova tecnologia diagnòstica en el diagnòstic precoç de lesions cutànies inflamatòries i tumorals.

  La societat ens exigeix ​​una major immediatesa i fiabilitat en la pràctica mèdica.

  La dermatologia s’assenta avui en els continus avenços diagnòstics i terapèutics.

  Durant 3 dècades es va simplificar la metodologia de la biòpsia clàssica cutània que requeria un sala quirúrgica menor i material de sutura per tancar la pèrdua de substància examinada, es va simplificar amb l’arribada del “punch”. Com el “Punch” s’aconsegueix una mostra que pot variar de 3 a 5 mm de diàmetre en un escenari en què la majoria de les vegades no requereix sutures. El problema del teixit a examinar es processa al laboratori de dermatopatologia per al seu posterior lectura histopatològica als 3-4 dies.

  En cirurgia oncològica s’utilitza els talls en fresc amb una congelació del teixit i el tall en el criòstat, per determinar en pocs minuts si la lesió tumoral extirpada està lliure de tumor. En oncologia cutània, els exàmens en fresc en estudis comparatius front amb el processament clàssic en parafina, l’índex de fiabilitat és d’un 85%.

  La cirurgia microgràfica controlada de Mohs considerada en l’actualitat com la tècnica de més fiabilitat davant tumors cutanis d’alt risc i recidivants. La congelació dels teixits tumorals immediatament en talls horitzontals i la seva correcta orientació permet una extracció del tumor selectiva donant una garanties de curació no superada amb altres tècnica quirúrgiques actuals. Nosaltres la utilitzem com a tècnica estrella havent superat les 5 mil intervencions.

  EL DIC utilitza l’extracció en la majoria de les vegades pel sistema “punch” sent compatible amb els altres procediments d’extracció com el “Shaving” o l’exèresi.

  La metodologia és similar a la de la cirurgia de Mohs amb la congelació del teixit tumoral i un tall perpendicular al centre i la tinció del teixit problema per al seu examen histològic immediat. Tot el material restant és processat amb el procediment clàssic en parafina com a doble control als 5 dies.

  Actualment hem realitzat 175 exàmens DIC en patologia tumoral, melanocítica i epitelial (carcinomes) així com en patologia inflamatòria.

  Resultats preliminars

  El DIC té un índex de fiabilitat en les lesions carcinomatosas d’un 90% (+ – 4).

  En les lesions melanociticas sent d’utilitat en la majoria dels casos, el problema resideix en el possible diagnòstic del Melanoma maligne cutani. Es requereix una totalitat del teixit a examinar alhora que una qualitat del teixit per donar un diagnòstic.

  El DIC permet descartar altres possibles diagnòstics immediatament, havent d’esperar l’examen histopatològic clàssic per donar un diagnòstic definitiu.

  En patologia inflamatòria ens trobem en una fase prèvia de recollida de material hem recollit material.

  Diagnòstic càncer de pell immediat (DIC)

  Pioners en la tecnologia (Gener 2008).

  Procediment diagnòstic no terapèutic.

  Diagnòstic immediat (15 minuts), ambulatori mínimament intervencionista.

  Indicacions: lesions que es sospiti un possible tumor.

  Fiabilitat: 90% (+ – 4) en els carcinoma cutanis.

  Doble control als 5 dies (fiabilitat: dermatopatologia clàssica).

  No està indicat en el diagnòstic de les lesions melanocíticas.

  Fase preliminar en la patologia inflamatòria.

  Doctor Pablo Umbert